Enkelt och modernt

Bilpolicy.se är ett nytt hjälpmedel till företag och myndigheter för att skapa eller utveckla en redan befintlig bilpolicy. Bilpolicyn är ett regelverk som bör finnas på alla företag som har bilar. För att få ut största vinning av en bilpolicy bör den vara lätttillgänglig, anpassad till nuet och enkel att löpande uppdatera.

Spara pengar och tid

Det tar dig bara 15 minuter att skapa dig en helt modern och tydlig bilpolicy och används den rätt kommer den att att spara ditt företag både pengar och tid.